Ιστοεξερεύνηση

Εισαγωγή

Σε όλους μας αρέσει να να σερφαρουμέ στο διαδίκτυο.

Ωστόσο αναρωτηθηκάτε ποτέ, τι συμβαίνει "πισω απο τις κάμερες", από την στιγμη που
ανοίγεται δηλαδή τον φιλομετρητή σας μέχρι την στίγμη που τον κλέινεται ?

Θα θέλατε να δείτε πως είναι δομημένη αυτή η "μαγική" έννοια που αποκαλούμε διαδίκτυο?

Αυτή ακριβώς είναι ο στόχος μας σήμερα.

Περιγραφή Εργασίας

Θα χωριστείτε σε ομάδες των 6 ατόμων. Εν συνέχεια θα σχήματισατετε υπο-ομάδες αποτελούμενες απο δυο ατόμα ανα υπο-οπαδα. Η κάθε υπο-ομάδα θα επιλέξει μια από τις παρακάτω ονομάσιες (Απλά αφήστε το βελακί επάνω στην κάρτα για να δείτε της αρμοδιότιτες που θα έχει η κάθε υπο-ομαδα ή απλά πάτηστε επάνω εαν είστε απο κινήτο) :

Ιστορικοί

Αρμοδιότιτες

α) Πότε και σε ποια μορφή εμφανίστικε για πρώτη φορα ο όρος "Διαδικτύο ?"
β) Κάντε μια ιστορική διαδρόμη στο διαδίκτυου?
γ) Ποίες είναι οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες που προσφέρονται στο Διαδίκτυο.

Σχεδιαστές Δικτύων

Αρμοδιότιτες

α)Στο διαδίκτυο ύπαρχουν δυο είδοι ιστοσελίδων οι δυναμικές και οι στατικές. Αναφέρετε τις διαφορές τους."
β) Δωστέ μια περιγράφη για το κάθενα από τα : WEB 2.0, WEB 3.0. Ακόμη αναλύστε τις διαφορές μεταξύ τους
γ) Τι είναι το προτοκκόλο HTTP ?

Web Developers

Αρμοδιότιτες

α) Αναφέρεται τις ονομαστικά βασικές γλώσσες που χρεισιμοποίουντε για την ανάπτυξη Ιστοσελλίδων "
β) Σχέδον σε όλες τις Web Εφαρμογές γίνεται χρήση της HTML. Αναφέρετε τα βασικά χαρακτήριστικα της.
γ) Τι είναι η CSS και πως χρησιμοποιήται ?

Οταν ολοκλήρωσετε, θα πρέπει να μαζεψετέ το υλικό σας και να δημιουργήστε μια παρουσίαση 7-10 (ως γενική ομάδα, όχι η κάθε υπο-ομαδα) διαφάνείες όπου φαίνονται οι απάντισεις στα διάφορα ερωτήματα που σας έχουν ζητηθεί.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει παράλληα απο έσας τους ίδιους αλλά και από τον καθηγητή σας. Αρχικά θα αξιολογήσετε τις γνώσεις σας επιλέγοντας απαντήσεις που σας ταιριάζουν. Στη συνέχεια, θα αξιολογήσετε παρουσιάσεις συμμαθητών σας χρησιμοποιώντας. Παράλληλα θα συμπλήρωνει τους ίδιους πίνακες και ο καθηγητής σας. Στο τέλος θα σχολιασετέ όλοι μάζι τις απαντήσεις σας. Σημήωστε τις απάντησεις σας σε μια κόλλα χαρτί.

A Φάση: Ερώτησεις για την δική μου Ομάδα

1) Κατανόηση Περιεχομένου

α. Μετά την ολοκλήρωση της εργάσιας είμαι σε θέση να περιγράφο πλήρως τον τρόπο λειτουργίας μιας ιστοσλίδας

β. Είμαι σε θέση να περιγράφο βασικά στοιχεία της λειτουργίες μιας ιστοσελίδας

γ. Με μια μικρη βοήθεια, μπορώ να περιγράψω τα βασικά την λειτουργία μιας ιστοσελίδας

δ. Δεν μπόρω να περιγράψω τον τρόπο λειτουργίας μιας ιστοσελίδας

2) Πλοήγηση

α. Μετά την ολοκλήρωση της εργάσιας είμαι σε θέση να κατευθήνθω άνετα σε μια ιστοσελίδα

β. Με λίγη βοήθεια, μπορώ να μετακινηθώ μέσα σε έναν ιστοχώρο προς την κατεύθυνση που επιθυμώ.

γ. Κάποιος με βοήθησε να μετακινηθώ μέσα σε έναν ιστοχώρο.

δ. Δυσκολεύτηκα πολύ να μετακινηθώ προς την κατεύθυνση που επιθυμούσα.

3) Αναζήτηση

α. Μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες στο Διαδίκτυο μόνος/η μου.

β. Με λίγη βοήθεια, μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες.

γ. Δουλεύοντας με κάποιο/α συμμαθητή/τριά μου, μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες.

δ. Δεν μπορώ να βρω την πληροφορία που χρειάζομαι.

4)Μηχανές αναζήτησης

α. Μπορώ να χρησιμοποιώ ένα εργαλείο αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

β. Με λίγη βοήθεια, μπορώ να επιλέξω ένα εργαλείο αναζήτησης.

γ. Κάποιος με βοήθησε να επιλέξω ένα εργαλείο αναζήτησης.

δ. Δεν μπόρεσα να επιλέξω ένα εργαλείο αναζήτησης.

5)Συνεργάσια

α. Η Συνεργασία μετάξυ τον μελών της ομάδας ηταν δημιουργίκη, οργανώμενει και χωρίς εντάσεις
β. Υπηρχέ μια μικρές διαφώνειες οι οποίες όμως δεν επηρέασαν καθόλου την έκβαση της Εργασίας
γ. Υπηρχάν διαφώνιες οι οποίες επήρεασαν την έκβαση της εργασίας αλλά όχι σε μέγαλο βαθμό δ. Υπήρχαν συνέχος διαφώνειες και προσπάθεια επιβόλης απόψεων μετάξυ των μέλων της ομάδας.

B Φάση: Αξιολόγηση των άλλων ομάδων Ομάδα

1) Κάλυψη Περιεχόμενου

α. Απαντήθηκαν όλες οι ερώτησεις ικανοποίητικά.

β. Απαντήθηκαν όλες οι ερώτησεις αλλά κάποιες απαντήσεις ήταν ελλειπείς.

γ. Απαντήθηκε το μεγάλυτερο ποσοστό των ερώτησεων

δ. Απαντήθηκαν λίγες ρωτήσεις

2) Αυθεντικότητα

α. Το περιέχομενο βασίζεται καθάρα σε προτότυπες ίδεες.

β. Το μεγαλύτερο ποσόστο βασίζετε σε προτότυπες ιδέες και στα σήμεια που χρησιμοποιήτε έτοιμο περιεχόμενο υπάρχει πάντα ανφαρα του στις πηγες

γ. Χρησιμοποιητε κυρίως ετοιμό περιέχομενο το οποίο όμως αναφέρετε πάντα στις πηγές

δ. Χρησιμοποίητε έτοιμο περιέχομενο το οποίο δεν αναφέρετε πουθενά

3) Ποιότητα Διαφανείων

α. Πρότυπές, ομόρφα δωμημένες διαφάνεις, χώρις να περιλάμβάνουν περιττές πλήροφορίες, με όμορφα γραφικά και ενάλαξεις .

β. Ομόρφες διαφάνείς με σωστό περιέχομενο χωρίς όμως γραφικά και ενάλαξεις

γ. Απλές διαφάνεις που παρουσίαζουν απλά το περιέχομενο.

δ. Διαφάνεις κουραστκές που σου αποσπούν την πρόσοχη

4) Ποιότητα Παρουσίασης

α. Πρότυπές, ομόρφα δωμημένες διαφάνεις, χώρις να περιλάμβάνουν περιττές πλήροφορίες, με όμορφα γραφικά και ενάλαξεις .

β. Ομόρφες διαφάνείς με σωστό περιέχομενο χωρίς όμως γραφικά και ενάλαξεις

γ. Απλές διαφάνεις που παρουσίαζουν απλά το περιέχομενο.

δ. Διαφάνεις κουραστκές που σου αποσπούν την πρόσοχη

Για τον Εκπεδευτικό

Η παρούσα Ιστοεξερευνήση θα πρέπει να υλοποιήθει στο πλάισιο μαθήματος ανάπτυξης Ιστοσελίδων. Η προτίνομενη τάξη στην οποία μπορεί να διδαχθεί είναι η Α Λυκείου (Γενικού ή και Επάλ).
Οι μαθητές αρχικά χωρίζονται σε ομάδες, επιλέγουν ενά θέμα ανα δυαδές, και το υλοποίουν.Το πιο συμαντίκο είναι όμως, ότι οι ιδιοί η μαθητές είναι υπευθήνοι για την αξιόλογηση τις δικής τους δουλείας
αλλά και των συμαθητών τους.

Ο Εκπεδευτικός θα πρέπει σε όλη την διαρκεία της διαδικάσιας να παρέχει βοήθεια στπυς μαθητές και να τπυς καθοδηγεί προς την σώστη κατεύθυνση. Ακόμη είναι σημαντίκο πριν την εκκίνηση να κάνετε μια μικρή είσαγωγη,
σαν παρουσίαση στους μαθητές για να τους βοηθησέτε να είσαχθουν σταδιακα στο θέμα.